Hvordan bli medlem?

Hvis du er medlem i et skolekorps, ønsker vi deg hjertelig velkommen til oss som aspirant fra 1. august det året du fyller 15 år. Aspirantperioden, som strekker seg over tre år, ser vi på som svært viktig for unge musikanter. Vi mener du får utfordringer, kunnskap og inspirasjon, som du kan bringe videre i ditt skolekorps. Forhåpentligvis fører dette til at du fortsetter å spille videre hos oss eller i et annet amatørkorps etter endt skolekorpskarriere.

Du kan begynne som ordinært medlem hos oss fra 1. august det året du fyller 18 år.

Det er viktig, både for oss og skolekorpset ditt at følger skolekorpsets øvelser, oppdrag og aktiviteter dersom disse sammenfaller med våre.

For alle andre som har fylt 18 år og som:
- vil spille hos oss
- ønsker å ta opp igjen gamle kunster
- lurer på hva vi driver med
stikk innom på en av øvelsene og slå av en prat.

Virker dette interessant ?

Skriv til korpsets korpsets leder,
eller møt på Holtan ungdomskole, tirsdager, kl. 18:30 eller i pausen ca. kl. 20:00,
eller bruk dette skjemaet: Kontakt skjema.